Štai ir spalio 5-ta
Jau pedagogo diena.
Laimingi esame per ją,
Nes turim mokytoją šią.

Su Jūsų diena!
Sveikina 6a
1027