Kas ji?
-Mokytojo širdis.
Augina ji dvasią ir protą,
Moko būti savim...

Kas ji?
-Mokytojo širdis.
Jai vis lemta sutikti klajūnus.
Prisirišti prie jų,
Užaugint jiem sparnus
Ir leisti išsiskirt.

Kas ji?
Mokytojo širdis - jusų širdis.

Didžiuojamės, kad esat mūsų mokytojas.
1041