Te aušta Tau saulėtas rytas.
Te čiulba aistringi balsai,
Te spindi gyvenimo kelias,
Te būna nuklotas žiedais...
Su Moters diena!
211