Su auštančiu pavasariu,
Su vyturio daina,
Su žibučių puokšte,
Su kovo 8-ta.
1355