Mama, tu gera,
Mama, tu šauni
Mama, tu esi
Graži ir nuostabi!
1304