Gyvenime esi vienintelė.
Gėlė gražiausia tu esi.
Vienintelis žiedelis,
Gražiausias man žiedelis.
Žydintis ir niekad nenuvystantis...
Su motinos diena, mylima mamyte.
628