Į Metus Naujuosius,
Lai šypseną, lai laimę pasiimsit.
O rūpesčius visus ir skausmą
Praėję lai nuneš.
1310