Kad sniegas užkirstų ant sielos žaizdos
Ir saulė nušvistų nuo metų pradžios.
Kad niekas ir niekados, neatitirpintų jau jokios žaizdos.
Kad meilė, laimė ir ramybė namų, bus kaip taisyklė, visad kartu.
Linkime Jums kuo geriausių, kuo gražiausių 2016 metų.
630