Linkiu, kad pajutus senelio dosnumą,
Laiminga būtum ištisus metus.
Su Naujais, 2016-ais, metais !
655