Kaip pavasarį tirpstantis sniegas,
Kaip negrįžtantis aidas dainos.
Taip ir klasėj praleistos mūs dienos
Nebegriš jau atgal niekados.
1693