Lyg medžiai augom, daug ko nesupratom
Ir gero neįvertinom, juk buvome jauni.
Dabar jau žengsime į savąjį gyvenimą,
Kuris juk nebetilps skambučio virpesy.

1552