Sudie, mokykla, ir ačiū tau už viską.
Smagu, mąstyt kitaip galiu.
Tavęs jau niekad nepamiršiu.
Gyvenimui visam, išliksi atminties šiltoj kertelėj.
668