Prirašėm sąsiuvinius,
Jau perskaitėm knygas...
Prie klasės slenščio,
Juoko skambiausio pribėrėm...
Vienas kitam pažvelkim į akis...
Sėkmės keliuos palinkėkim.


1258