Paskutinį jau kartą išeinam.
Vėjas taką mokyklon užneš.
Ir taip gaila, visiems mums juk gaila,
Gaila dalį savęs taip prarast.

Lai takas bus tvirtas išėjus,
Lai išbandymų sunkių nebus.
Tegul sekas taip, kaip tikėjos
Ir laimingas sau bręsi žmogus.
1561