Nusilenkti atėjome Jums, pedagogai,
Padėkoti nuoširdžiai už mokslo žinias.
Kiekvienas mūs žiedas jums padėką neša
Ačiū tariam visi, už tai, kad esat.
Ir už tai, kad būsit, ateinančius mokslo metus.
Su rugsėjo 1-ąja.

1447