Rugsėjis beldžias į duris
Jau ves vėl į mokyklas.
Nerimsta vaikiška širdis,
Rugsėjis klasėj krykšta.
Rugsėjis beldžia į duris
Ir veda į mokyklą.
Šis jaudulys nebeišnyks,
Vėl reikia į mokyklą.
2592