Kai mažytė buvau,
Sūpavai, liūliavai.
Kai jau augau greičiau -
Patarimus barstei.
Prie tavųjų pečių,
Tartum sienos tvirtos,
Prisiglausti galiu,
Dar dabar tuo džiaugiuos.
Akyse tavose,
Visad meilę regiu,
O smagiausia tada-
Kai mes būnam kartu!
608