Dėkui tau vien už tai, kad buvai,
Kad išmokei „stovėti ant kojų“.
Visad pirmas man ranką tiesei
Ir parodei man pavyzdžiu savo,
Kaip išlikti žmogum tarp žmonių.
Ačiū tėti.
612