Tėveli, tegul tava širdis ilgai liepsnoja,
Lai tvirtas žingsnis nesustoja,
Lai darbščios rankos gėrį sėja.
Gyvenimą tik įpusėjai !
Su Tėčio diena
1593