Ačiū Tau, Tėveli, už jaunystę mūsų,
Už polėkį, laimingąsias dienas...
Ačiū už meilę, kurią gavome.
Už viską dėkojame Tau iš širdies!
1658