Užtrauk, tėveli, linksmą dainą,
Tą, kur dainuodavai po darbo vakarais.
Atsimenu, sėdėdavau ant tavo kelių,
Ir gera būdavo tavam glėby.
1682