Tegul laikas sustoja ir žvilgsniai virsta meile.
Tegul kūnu bėgioja maži širpuliukai.
Tegul šis Valentinas būna geresnis nei buvę.
1450