Širdis širdžiai širdį duoda,
Širdis širdžiai atsiduoda.
Širdis širdies paprašytų,
Širdį širdyje laikyti.
1576