Nuoširdžiai sveikinu Jus, Vasario 16–os proga.
Tegul ši diena Jūsų širdyse skatina pagarbą ir meilę savo Tėvynei,
Tarpusavio supratimą ir tūkstantmečiais diegtą atgimimo dvasią.

1196