Sveikinu visus su Kovo 11-ąja, Lietuvos Nepriklausomybės diena. Linkiu, kad niekad neišblėstų pagarba ir meilė Tėvynei. Linkiu, kad visada, mūsų mažytė, bet didinga Lietuva primintų pasauliui, jog lietuvių tauta gyva, ir ne tik trokšta laisvės ir nepriklausomybės, bet ir yra pajėgi savo valstybę stiprinti ir auginti.
1196