Štai liepos 6-ta.
Ir mums tai proga,
Nes Mindaugą mes karūnavom.
Todėl štai laisva, nuo darbo diena,
Valstybės diena kilmingoji.
1267