Lapkričio pirma diena - tai visų šventų diena.
Tikima, kad šventieji padeda žmonėms, jei jiems meldiesi.
Linkime atrasti laiko nuoširdžiai maldai.
Geru prisiminkime mirusius ir nepamirškim padėkot už gyvuosius.
635