Vėl susitikome prie švento stalo,
Su šiluma, su meile širdyse,
Su ilgesiu ir viltimi dalindami plotkelę
Linkėsime ramybės.
Su Kūčiom!
633