Už laisvę kovoję ir himną giedoję
Negalim Tėvynės negerbt.
Už laisvą rytojų, Tau, Drauge, kartoju
Didžiuokis, nes laisvę turi.
633