Gyvenkim ir mylėkime pasaulį,
Didžiuokimės tėvyne - Lietuva!
Iškelkim vėliavą į saulę
Ir būkime viena darni šeima.
633