Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmingo Jums Velykų ryto!
Apmėtykit kiaušiniais kitą!
1227