Velykos - krikščionių šventė - didelis džiaugsmas dėl Dievo sūnaus pergalės prieš mirtį.
Linkiu neapleisti tikėjimo, pasidžiaugti atgimimu ir jausti ramybę savo sieloje.
Su Šv. Velykom
1003