Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais.
Tegul rytmetiniai bažnyčios varpai dovanoja Jums sielos ramybę,
Įsileidžia į savo širdį užuojautą ir supratimą.
Dovanokit ir būkit apdovanoti meile.
Su Šv. Velykom!
1004