Margučiai kas sau išsiridinėję,
O zuikučiai uodegas pakėlę.
Ieško jų, nes jiem smagu
Žaist su kiaušiniu margu.
1599