Kiaušinių daužymo diena,
Atgimsta viskas vien per ją.
Tik vyrai sėdi už stalų
Ir glaudžia kojas pamažu.
Nereikia jiems jokių bėdų,
Lai saugo sau kiaušinius du.
2105