Ateis Velykų rytas ir pievos sužaliuos,
Išbėgs iš miško briedis, kiaušiniais pamojuos.
2350