Lai saulė Jus visad sušildo,

Lai meilė būna visada,

Lai Jūsų norai išsipildo,

Lai pranašas Jums laimę lemia...
1204