Labai labai labai, linkime Jums tai,

Kas geriausia ir mieliausia žemėj šioj.
2378