Gyvenime svarbiausia šeima,
ta kur pradžioj iš dviejų sukurta
1190