Kaip paukščiai apsvaigę nuo gimtų šilų,
Taip Jūs matau apsvaigę nuo viens kito akių.
Kaip gera žiūrėt į paukštukus taip gera ir matyti Jus
1145