Taip kaip esat abu,
Linkiu Jums gyvent tik kartu
Ir būkit laimingi sykiu
1201