Juk sieksite laimės, tai siekit kartu.

Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit.

Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių.

Rytojun lyg pasakon ženkit.
1183