Mylėkite viens kitą iš širdies,
Ir gelbėkite, ir ginkite viens kitą.
Ir būkit amžinai,
Kaip šiandien kad – laimingais
1236