Nuo šiol per pusę duonos riekę, 

Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau, 

Lai negandos už vartų pasilieka, 

Juk žmogų vienišą užpult lengviau.
1236