Gera buvo linksmintis, 
Bet dabar į dvi puses obuolį dalinsitės,

Nuo dabar, abu žiedais būsite sukaustyti,

Vienas kito pakuždom patarimo klausite.

Ir dalinsitės perpus, liūdesį ir pusrytį,

Jei į pusnį grius kuris -tai abudu griūsite.

Linkime geros kloties, ko abudu tikitės 

Ir mylėti taip karštai, kaip dabar, kad mylite..
1587