Suradę meilę, ją branginkit,

Tegu su metais ji tiktai tvirtės
.
Ji - ne tik atodūsiai jausmingi,

Ne tik kuždesiai vidur nakties.

Drauge gyvenimą praeikit,
Nepamiršdami, kas iš tikrųjų glaudžias prie širdies.
Tai draugas, sąjungininkas,
Tai ašaros skausmo ir džiaugsmo,
Tai užtarėjas, antroji pusė
Tai meilė
1462