Tegul žvaigždes žiūrėsit,
Ar saulę palydėsit...
Viską darykit drauge
Ir nepaboskit viens kitam niekada
2119