Mylėkit vienas kitą,

Kai viesulai siaus

Ir negandom dangus pajuos.
Laikykit vienas kitą,
Kai džiaugsmas degs,

Ar skausmas maus Jums širdį,
-
Girdėkit vienas kitą.

1434