Būkite vienas kitam saulė - ji kelią nušviečia.

Būkite rasa - ji dulkes nuo kaktos nušluosto.

Būkite vandeniu - jis ištroškusį pagirdo.

Būkite draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų.
Būkite ilgai ir laimingai.
1434