Eikit gyvenimo saulės sutikti kartu.
Tegul niekas nedrįsta sutrypti, kas svajonėse judviem brangu.
Šypsokites, kaip šypsosi saulė, šildykit šypsena širdis visų,
Tegul šviečia vien laimė pasauly, tegul Jums būna be galo šviesu.
1171